Energie – Názor, se projevuje do Fyzického a energetického světa

Pokud se zaměřuji na určitý projekt, ještě ho nedělám, pouze přípravy a můj čas strávený s tímto projektem, tak v tomto smyslu je tato energie neoddělitelná od samotného projektu.

Tento systém souvisí s Naším Názorem.

Pokud na projektu strávíme určitý čas, který souvisí s Nápady a zajišťováním příprav, je to pro investora automaticky vždy pochopitelné, že je to součást projektu hlavního [ i když se ještě nic nerealizuje].

Pokud to tak mám názorově, automaticky se o mě Vesmír stará, to znamená investor Ví, že i když např. Viditelně nepracuji, ale podílím se na Vizi / Projektu mentálně, je to Součást Projektu a Vesmír mě vždy zabezpečí kontinuálně, během této doby.

Samozřejmě, že pokud mám Názor takový, že idea, inspirace a věnování se projektu jen abstraktně a neviditelně, nebude započteno do mého snažení [to znamená čas příprav a další]. Vesmír to chápe a rozumí tomu podle vesmírných pravidel, a nemůže jedince zabezpečit po tuto dobu příprav projektu.

Tento systém je Univerzální a projevuje se samozřejmě i na energetické Úrovni, kdy Senzitivní lidé mohou vnímat tento určitý názor / nastavení.

Nikdy není pozdě.

Vždy mohu přikročit ke změně a nastavit si svůj Názor / energetický program tak, aby mohl Vesmír pracovat pro Mě.

V hlubším pochopení to znamená, že můžu mít nastaven program zevnitř, na Realizaci, a ne zvenčí, z vnějšího Vesmíru, nebo přes myšlenky !