´Vyšší Mentální Tělo / Nižší Mentální Tělo

 

 

Jak poznám že funguji na Vyšším Mentálním těle, nebo jinými slovy, nepoužívám tří – dimenzionální mentální tělo?

Každá a kterákoliv myšlenka má určitou vibraci a energii.

Při používání tří – dimenzionálního těla jsou myšlenky většinou polarizované a nemusí být vždy ideální pro naladění konkrétní osoby.

Pokud na sobě dostatečně pracujeme a vymazáváme zbytečná data, jak mentální , tak i emocionální, náš systém je pak víc odlehčen, a pokud překonáváme určitou rychlost vibrací, kdy to poznáme podle našeho naladění, automaticky je pak náš příjem myšlenek víc kompatibilní s harmonickou rezonancí a přitahuje vyvážené myšlenky, nebo energie na vyšší frekvenci. Jinými slovy se této energii říká mikrotron.

Pokud začneme používat tuto energii mikrotronu víc, můžeme zjistit, že každá myšlenka má pak dobrou náladu a Radost. To znamená nemůže se nám stát to , že budeme mít špatnou náladu.

To je právě zabezpečeno naší energii a fungováním na Vyšším kmitočtu.

Naše atomy jsou odlehčeny, fungují na Vyšším kmitočtu a při tom , když to demonstrujeme, automaticky se ladíme na Vyšší mentální tělo, které používá puze tuto odlehčenou energii.

Pak stačí vydržet určitou dobu a stabilizovat tento systém, aby nám to mohlo zůstat v tomto fungování takto i nadále.